Caernarfon Camera Club - Click for the Home Page

 CLWB CAMERA   CAERNARFON   CAMERA CLUB
  Sefydlwyd 1976 Established

Rhaglen Y Clwb  2021-2022 Club Programme

2021 Medi – September

Hydref - October

Tachwedd – November

 • 01 - Noson Aelodau
  Members Evening

  08 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 15 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 22 - Noson Aelodau
  Members Evening

  Lluniau i mewn ar gyfer cystadleuaeth “AGORED”
  Hand in for “OPEN” competition
 • 29 - Noson Aelodau
  Members Evening

Rhagfyr - December

 • 06 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 13 - Cystadleuaeth “AGORED”. Beirniad – John Roberts
  “OPEN” Competition. Judge – John Roberts
 • 20 - I’w Gadarnhau / To Be confirmed
 • 27 - Dim Cyfarfod
  No Meeting

2020 Ionawr - January

 • 03 -  Dim Cyfarfod
  No Meeting
 • 10 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 17 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 24 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 31 - Noson Aelodau
  Members Evening

Chwefror – February

 • 07 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 14 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 21 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 28 - Cystadleuaeth PDI 3-ffordd rhwng Caernarfon, Aberdeen, LittleHampton. Beirniad: Gareth Jenkins
  3-way Interclub PDI Competition between Caernarfon, Aberdeen, LittleHampton. Judged by Gareth Jenkins                                                              Lluniau i mewn ar gyfer cystadleuaeth Creadigol/Symudiad
  Image Hand in for the Creative/Movement PDI Competition

Mawrth - March

 • 07 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 14 Canlyniadau cystadleuaeth Creadigol/Symudiad. Beirniad: Ronnie Williams
  Results of the Creative/Movement competition. Judge: Ronnie Williams
  21 - Canlyniadau’r gystadleuaeth Plat Nature. Beirniad: Alan Price
  Results of the Nature Plate competition: Judge: Alan Price
  Lluniau i mewn ar gyfer cystadleuaeth MONO
  Image Hand in for the MONO Competition
 • 28 - Canlyniadau cystaleuaeth MONO. Beirniad: Phil Chadwick
  Results of the MONO competition. Judge: Phil Chadwick

Ebrill – April

 • 04 - Noson Aelodau - I’w gadarnhau
  Members Evening - To be confirmed
 • 11 - Y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  The
  Annual General Meeting

 

Tudalen Facebook y Clwb - The Club’s Facebook Page  

Ein Grwp Flickr  -  Our Flickr Group

Blue Line1