Caernarfon Camera Club - Click for the Home Page

 CLWB CAMERA   CAERNARFON   CAMERA CLUB
  Sefydlwyd 1976 Established

Croeso Cynnes i Bawb! - A Warm Welcome For Everyone!

Mae’r Clwb yn cyfarfod bob nos Lun am 7.30
yn Adeilad yr Institiwt, Caernarfon
 o ganol mis Medi hyd at ddiwedd mis Ebrill.
Linc i galendr 2021-2022

The Club meets every Monday evening at 7.30
at the Institute Building, Caernarfon
from mid September until the end of April.
Link to the 2021-2022 calendar

Ffioedd  Aelodaeth - Membership Fees

  • Unigolyn - Individual 25.00
  • Person Ifanc (o dan 21) - Young Person (under 21)  Am Ddim / Free

I lawr-lwytho ffurflen aelodaeth, cliciwch ar yr logo isod
To download an application form, click on the logo below

Click for an Application Form
Sunset
Moel Eilio

Tudalen Facebook y Clwb - The Club’s Facebook Page  

Ein Grwp Flickr  -  Our Flickr Group

Blue Line1